U vinu

Quantu fatiga tannu ci volije, finchè ‘ntra vutta u vinu ere njaratu, e quannu u patre meju s’u vivije, u’m’u ricordu mai mbriacatu. Ppè prima cosa a scippa avij’e fare, comu fatiga jije ppè numminata, ccù pichi e ccù zapponi avij’e scavare, a quattrucentu lire na jurnata. Pijave e varvatelle e ntru vivaru, l’avij’e chjantare […]

Continue reading