A vertula, a truscia…

Video: A vertula, a truscia e la gummula Si jije cojjije fojje o cipullizzi, castagne, pire, pume oppure jjanna, portave a vertulicchja a tutti i pizzi, ntre Vorde, a Santijanni e a Chilla Banna.Si ti facije sita a via-via, basta chi ccù nu vrazzu ti calave, pijave a gummulilla e c’ appuzzave, comu sapije l […]

Continue reading


Alla jjazza (ghjazza)

Video: Alla ghjazza A jjazza a Petrapavul’ere tita, però avije n’importanza ranna, ppè prima cosa ere chjin’e vita, su jjij’alla jjazza, u’jjij’ a nulla banna!Tre vecchji su arrivati chjanu-chjanu, e subba nu murettu su seruti, pajjetta ncapu e nu bastunu mmanu, i pisci frischi antura su venuti.Cuntennu fatti antichi e interessanti : Pascal’e Cerza è […]

Continue reading