U ciucciu

E chilli tempi un si potie campare, senza nu ciucciu e senza na crapuzza, oje un si sente mancu chjù rajjare, rispìri sulu er a benzina a puzza. Mmastu, capizza, ferri e petturale, u n’ ere mancu nu grande spisatu, e senza partafojju ntru cosciale, tre vote all’annu tu l’avíe ferratu. Carduni, pajja e fenu […]

Continue reading