Zu Vecchjiu

C’ere nu vecchiarellu ca s’avìe fattu na suppa e latte, ma mentre sa stapìe ppè vivire, è sonata a missa. “E mu è sonata a missa, e comu fazzu?” si dicìe Zu Vecchjiu. Allura ha misu a suppa ’ntra nu bucu vicinu a porta e re jutu alla missa. Nu suricicchjiu ca si trovave intra, è jutu vicinu u rubbiricchjiu, ha vistu ca c’ere la suppa e si stapìe mangennu a suppa e latte e Zu Vecchjiu. Mentre ca mangiave, però, s’è ricotu zzu Vecchjiu e, virennu u suriciu ca si vivìe lu latte, l’ha tiratu a cura. “Zu Vecchjiu Zu Vecchjiu damme a cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!” l’ha dittu u suricicchiu senza a cura. “Tannu ti dugnu a cura, quannu tu mi porti a suppa e ru latte!” ha rispusu Zu Vecchjiu. Allura u suricicchiu senza cura è jutu duve a crapa: “crapa dunime u latte, ca u latte u portu a Zu Vecchjiu, ca Zu Vecchjiu mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!” A crapa volìe l’erba, u poviru suriciu è jutu duve u pratu e l’ha dittu: “pratu, dunime l’erba, ca l’erba a portu alla crapa, a crapa mi dune lu latte, ca u latte u portu a Zu Vecchjiu, ca Zu Vecchjiu mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!” U pratu volìe l’acqua, allura u suricicchiu senza cura è jutu alla funtana: “funtana, dunime l’acqua, ca l’acqua a portu allu pratu, u pratu mi dune l’erba, l’erba a portu alla crapa, a crapa mi dune lu latte, u latte u portu a Zu Vecchjiu, Zu Vecchjiu mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!”. A funtana volìe lu mastru ppè si consàre, u suricicchiu s’è mpesatu torna e mpera e re jutu duve u mastru: “mastru, veni aggiusta a funtana ca mi dune l’acqua, l’acqua a portu allu pratu ca mi dune l’erba, l’erba a portu alla crapa ca mi dune lu latte, u latte u portu a Zu Vecchjiu ca mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!”. U mastru volìe l’ove, u suricicchiu e jutu duve e galline: “galline, dunatime l’ove ca l’ove e portu allu mastru, u mastru vene aggiuste la funtana ca mi serve l’acqua, l’acqua a portu allu pratu ca mi dune l’erba, l’erba a portu alla crapa ca mi dune lu latte, u latte u portu a Zu Vecchjiu, Zu Vecchjiu mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!”. E galline volijinu a canijja, u suriciu senza cura è jutu duve u mulinaru: “mulinaru, dunime a canijja, a canijjia a portu alle galline, e galline mi duninu l’ove, l’ove e portu allu mastru ca vene aggiuste la funtana, a funtana mi dune l’acqua, l’acqua a portu allu pratu, u pratu mi dune l’erba, l’erba a portu alla crapa, a crapa mi dune lu latte, u latte u portu a Zu Vecchjiu, Zu Vecchjiu mi dune la cura, ca sugnu prumisu e m’haju e spusare!”. U mulinare l’ha dittu: “Vojju e ligne!”. U suricicchiu è jutu ‘ntru voscu e lu voscu l’ha dittu: “fatte ligne quantu ne vo!”. Finalmente u suricicchiu ha fattu e ligne e l’ha portate allu mulinaru ca l’ha datu a canijja, a canijja l’ha portata alle galline ca l’hanu datu l’ove, l’ove l’ha portate allu mastru ca ha aggiustatu a funtana, a funtana l’ha datu l’acqua, l’acqua l’ha portata allu pratu ca l’ha datu l’erba, l’erba l’ha portata alla crapa ca l’ha datu u latte, u latte l’ha portatu a Zu Vecchjiu. Zu Vecchjiu l’ha datu a cura, u suricicchiu s’è pijatu a cura e finalmente s’è jutu a si spusare. Pampina larga e pampina stritta, cunta a tuja ca mia è ditta! (Si ringrazia cummar’Angiulina per il racconto…)